Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2021 – 2022 cho Đại học K16

26
0

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022 và kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học Khóa 16 (2021-2025);

Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2021-2022 cho Sinh viên Đại học khóa 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *