Đại học Kinh Tế Quốc Dân: THÔNG BÁO VỀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN ĐHCQ ĐI HỌC GDQP&AN NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN ĐHCQ ĐI HỌC GDQP&AN NĂM 2021

1. Sinh viên đọc kỹ thông báo và làm theo hướng dẫn:

(Thông báo về phương án tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN)

2. Danh sách chi tiết sinh viên và phân xe theo từng trung tâm GDQP&AN

DSSV_Daihoc_CN_HaNoi

DSSV_Truong_Quan_su

(xem cụ thể tại link)

3. Một số lưu ý đối với sinh viên khi đi học GDQP&AN theo từng trung tâm GDQP&AN

Quydinh_sv_DH_CN_Hanoi

Truong_Quansu_Quydinh_sv

Daihoc_Hungvuong_quydinh_sv

(xem cụ thể tại link)

4. Sơ đồ bố trí xe đón sinh viên đi học GDQP&AN

(sẽ cập nhật trước 12h00, chủ nhật, ngày 28/02/2021)

Mọi thắc mắc liên quan đến công tác tổ chức sinh viên liên hệ ThS. Phùng Chí Cường qua email: cuongpc@neu.edu.vn để được hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng!

Nguồn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Phổ biến